A marca unificará en Vigo oficinas e almacén para atacar a súa expansión por toda España.