Campaña para o concello de Pontevedra.Deseño da gráfica para campaña en prol do comercio local.

Intervención de espacios urbáns na vila.